Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

  • Dodał: ralfjack
  • Lis 26, 2019

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to element oceny oddziaływania na środowisko. Przygotowanie raportu przez inwestora jest konieczne przy wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdy przy danej inwestycji jest oczywiste przeprowadzenie opinii oddziaływania na środowisko. W raporcie należy umieścić informacje jaki wpływ dana inwestycja ma na środowisko oraz ludzi. Należy uwzględnić rozwiązania lokalizacyjne i projektowe, techniczne i organizacyjne. Jeżeli w raporcie umieścimy jak najwięcej szczegółów dotyczących wpływu na środowisko, będą one miały istotny wpływ na ocenę raportu. Z artykułu 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o ochronie środowiska można dowiedzieć się jakie elementy powinien zawierać raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Kiedy niezbędny jest raport?

Jeżeli przedsięwzięcie ma znaczący wpływ na środowisko tuż po złożeniu wniosku zostaje wszczęte postępowanie w przedmiocie aby określić uwarunkowania środowiskowe w realizacji danego przedsięwzięcia. W związku z taką procedurą prowadzone w tej sprawie postępowanie może ulec znacznemu wydłużeniu.

Ustawa

W ustawie z dnia 3 października 2008 roku dokonano zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2017 roku. Wprowadzono nowe wymagania dotyczące raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Szczególne zmiany dotyczą osób, które mogą sporządzać dokumentację środowiskową. Przed zmianą ustawy nie określono wymagań co do osób, które mogą sporządzać takie raportu co skutkowało ich słabą jakością i ilością błędów w sporządzeniu raportu. Artykuł 74 tej ustawy określa szczegółowe wymagania co do wykształcenia i doświadczenia osób, które będą sporządzały raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Autorem takiego raportu będzie mogła być osoba, która ukończyła studia pierwszego lub drugiego stopnia na dowolnym kierunku lub posiada pięcioletnie doświadczenie w przygotowaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Co do zasadności ochrony środowiska w planowaniu inwestycji należy zawsze brać pod uwagę aspekty, które wykluczą możliwości zanieczyszczeń środowiska i jego degradację.

Ostatni wpis
  • Dodał: ralfjack
  • Lis 6, 2019
KIP - co to jest i kto wydaje decyzje?
  • Dodał: ralfjack
  • Lis 1, 2018
KIP - co to jest i kto wydaje decyzje?
  • Dodał: ralfjack
  • Lis 4, 2018
Komu zlecić mycie okien na wysokościach?