Na czym polega inwentaryzacja przyrodnicza?

  • Dodał: ralfjack
  • Lis 11, 2019

Inwentaryzacja to nic innego jak szczegółowy spis podstawowych rzeczy. W przypadku inwentaryzacji przyrodniczej jest spis wszystkich części przyrody, które występują na określonym terenie obejmującym na przykład cały kraj, województwo, powiat, gminę lub mniejszy obszar.

Proces inwentaryzacji przyrodniczej jest bardzo kosztowny i z racji tego jest on finansowany przez samorządy lokalne wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ochrony Przyrody.

W inwentaryzacji wykazujemy informację o elementach przyrody ożywionej czyli elementy biotyczne (rośliny, zwierzęta i grzyby), jak i przyrody nieożywionej tzw. czynników abiotycznych do, których zaliczają się m.in. gleba, skały, koryta rzeczne.

Podstawą prac inwentaryzacyjnych jest zapoznanie się z całym ekosystemem terenu. Podczas prac w terenie zapoznamy się z aktualnym stanem przyrody na danym obszarze.

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej wymaga kilka etapów takich jak prace wstępne, inwentaryzacja flory i fauny oraz przyrody nieożywionej.

Waloryzację przyrodniczą należy wykonać także na terenach chronionych aby zapoznać się z ze zmianami zachodzącymi na tym obszarze. Pozwoli to na przeprowadzenie zabiegów ochronnych, aby mógł właściwie funkcjonować ekosystem.

Inwentaryzacja przyrodnicza pomaga w tworzeniu ochrony przyrody. Wymienić tu należy rezerwaty przyrody czy parki krajobrazowe. Jest ona ważnym elementem zagospodarowania przestrzennego i dzięki jej prawidłowemu przeprowadzeniu możemy zaplanować inwestycję, aby w żaden sposób nie przyczyniała się do złego wpływu na środowisko naturalne. Pozwoli to także na wykorzystanie zalet przyrody na określonym obszarze by móc promować rozwój turystyki tego regionu.

Inwentaryzacja fauny i flory jest przeprowadzana w osobnych procesach. Wykonuje się je zupełnie inną metodą.

Spis florystyczny należy przeprowadzić na obserwacji stanu faktycznego roślinności inwentaryzowanego obszaru. Należy zapoznać się z charakterem występującej roślinności i jakie zbiorowiska dominują. Należy ocenić stan zachowania i sposób użytkowania. Musimy wykonać topografię płatów roślinnych.

Spis fauny jest znacznie trudniejszym procesem ze względu na znacznie większa ilość występujących gatunków. W spisie należy uwzględnić wszystkie występujące gatunki kręgowców, do których zalicza się ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Spisujemy również bezkręgowce, a do nich zaliczają się mięczaki, skorupiaki, owady i pajęczaki. Spis bezkręgowców można ograniczyć do łatwo dostrzegalnych i identyfikowalnych. Tak jak w przypadku spisu flory także i w tym przypadku, obszar na którym przeprowadzamy inwentaryzację musimy sprawdzić kilka razy w czasie sezonu wegetacyjnego.

Ostatni wpis
  • Dodał: ralfjack
  • Lis 6, 2019
Jaką wybrać bramę przemysłową?
  • Dodał: ralfjack
  • Lis 1, 2018
KIP - co to jest i kto wydaje decyzje?
  • Dodał: ralfjack
  • Lis 4, 2018
Komu zlecić mycie okien na wysokościach?