Kto może wykonać operat wodnoprawny?

  • Dodał: ralfjack
  • Lis 5, 2019

Operat wodnoprawny jest specjalistycznym dokumentem, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne. Poprawnie i prawidłowo sporządzony powinien zawierać część opisową i rysunkową.

Wykonanie operatu wodnoprawnego zlecamy wyspecjalizowanym osobom, które świadczą usługi związane z ochroną środowiska a przede wszystkim z zakresu hydrologii, geologii, chemii. Osoby te wykonują wszelkie analizy dotyczące ekologii, pomiarów terenowych, przeprowadzają audyty środowiskowe.

Do czego potrzebny jest operat?

Otrzymanie pozwolenia wodnoprawnego jest potrzebne do realizacji inwestycji związanej z gospodarką wodno-kanalizacyjną. Pozwolenie takie wydaje organ administracyjny odpowiedni do miejsca przeprowadzenia danej inwestycji. Jest ono związane z wykonywaniem prac wodnych, urządzeń wodnych, które mogą bezpośrednio i pośrednio wpłynąć na stan wód gruntowych a także gospodarkę wodno-kanalizacyjną. Dotyczy to inwestycji takich jak budowa studni głębinowych, stawów, różnych przyłączy kanalizacyjnych , odprowadzaniem wód opadowych. Wszystkie przedsięwzięcia tym podobnym wymagają wykonanie operatu wodnoprawnego.

Elementy operatu

Najważniejszym elementem operatu wodnoprawnego istotna jest część opisowa. W części opisowej musimy przedstawić cel i jak i zakres korzystania z wód, które zostaną objęte pozwoleniem wodnoprawnym, opisać należy ich charakterystykę. Należy opisać wpływ na określony teren lub region wód gruntowych lub powierzchniowych. Musimy wykazać rodzaj urządzeń pomiarowych jako zostaną przez nas zastosowane. Musimy dokładnie opisać jakie planujemy formy ochrony środowiska.

W części rysunkowej operatu wodnoprawnego powinno znajdować się szczegółowe rozplanowanie różnego rodzaju urządzeń wodnych oraz zasięgu ich oddziaływania, mapy na których należy szczegółowo zamieścić przebieg urządzeń wodnych, rozmieszczenia aparatury pomiarowej. Należy także wykonać rysunki techniczne, które przedstawią wykorzystaną technologię przy danym urządzeniu wodnym.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest potrzebne nie tylko do przeprowadzenia inwestycji ale również w szczególnym przypadku korzystania z wód, wprowadzanie ścieków do wód , gromadzenia ścieków.

Źródło: http://eko-bydgoszcz.pl/operat-wodno-prawny/

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest bardzo złożonym procesem, ponieważ bardzo często do sporządzenia operaty wodnoprawnego potrzebne jest przygotowanie dodatkowej dokumentacji, w której powinny znajdować się analizy ekologiczne i środowiskowe z wykonanymi pomiarami przez wyspecjalizowane firmy z laboratoriami badawczymi związanymi z ochroną środowiska.

Żadne przepisy nie wymagają, aby operat wodnoprawny musiał być sporządzony przez osoby czy firmy do tego uprawnione.

Ostatni wpis
  • Dodał: ralfjack
  • Paź 31, 2019
Decyzje środowiskowe - co to jest i kto wydaje?
  • Dodał: ralfjack
  • Lis 1, 2018
KIP - co to jest i kto wydaje decyzje?
  • Dodał: ralfjack
  • Lis 4, 2018
Komu zlecić mycie okien na wysokościach?