KIP - co to jest i kto wydaje decyzje?

  • Dodał: ralfjack
  • Lis 01, 2019

Przedsiębiorca planujący inwestycję, która może znacząco oddziaływać na środowisko (paragraf 3 Rozporządzenia Rady Ministrów) jeszcze przed otrzymaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia jest zobowiązany do złożenia w urzędzie gminy kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP).

Czym jest karta informacyjna?

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem, który powinien zawierać informacje o planowanej inwestycji. Powinna umożliwić identyfikację jej zakresu i parametrów mających wpływ na otaczające ją środowisko.

Kartę informacyjną można sporządzić samemu, brak jest uregulowań prawnych co do wymogów kompetencyjnych dla jej autora. Powinna ona zawierać m.in informację o rodzaju, skali i usytuowaniu danej inwestycji.

Ponadto w karcie należy uwzględnić rodzaj technologii, którą należy szczegółowo opisać na etapach zwracając uwagę na procesy powstawania odpadów, emisję ścieków i emisję do powietrza. Należy wskazać najlepsze rozwiązania technologiczne, które będą miały jak najmniejszy wpływ na środowisko. Opracowanie powinno uwzględnić jakie ilości wody, paliw, surowców i materiałów będą zużywane w trakcie działania naszej inwestycji. W karcie informacyjnej powinniśmy podać także przyjęte dla przedsięwzięcia rozwiązania chroniące środowisko. Może to być zastosowanie oświetlenia energooszczędnego, budowle o zastosowaniu dużej izolacyjności cieplnej.

Ważne informacje

Pamiętać należy także o podanieu ilości wprowadzanych substancji do środowiska (w jednostkach masy zużywanych w ciągu godziny i w ciągu roku). Jednocześnie musimy wskazać jakie zastosujemy rozwiązania mogące ochronić środowisko w jak największym stopniu. W karcie należy wskazać czy pobliżu naszej inwestycji znajduje się obszar chroniony a jeżeli tak to w jakiej odległości. Można załączyć mapkę z tym obszarem. W opracowaniu powinniśmy opisać również oddziaływanie i wpływ naszej inwestycji na całe środowisko (ludzi, rośliny, przyrodę nieożywioną). Istotnym jest aby w kip uwzględnić także wpływ na klimat i krajobraz, zabytki. Powyższe zagadnienia powinny zostać przedstawione w formie opisowej, graficznej i jeżeli to możliwe także kartograficznej (np. naniesienie punktów obserwacji ptaków na mapie).

Ostatni wpis
  • Dodał: ralfjack
  • Paź 31, 2019
Decyzje środowiskowe - co to jest i kto wydaje?
  • Dodał: ralfjack
  • Lis 1, 2018
KIP - co to jest i kto wydaje decyzje?
  • Dodał: ralfjack
  • Lis 4, 2018
Komu zlecić mycie okien na wysokościach?